Közélet

Kijelölték az új választókerületeket Szegeden, mutatjuk, hogyan fognak kinézni

Nem csak Budapesten jut kevesebb képviselőnek mandátum a jövő júniusi önkormányzati választáson, több vidéki városban, így Szegeden is megszüntetnek egyéni választókerületeket a lakosságszám csökkenése miatt – írtuk meg korábban, a szegedi önkormányzat pedig ezt meg is tette.

A város honlapjára felkerült dokumentumok szerint az egyéni választókerületeket úgy kell kialakítani, hogy azok összefüggő területet alkossanak, és a központi névjegyzék alapján választásra jogosultak száma megközelítően azonos legyen. A Szegedi Helyi Választási Bizottság 2023. november 29. napján megtartott ülésén véleményezte az egyéni választókerületekről szóló határozat-tervezetet, és az abban foglaltakat támogatta.

AZ ÚJ KERÜLETEK

Tehát, a dokumentumok szerint 19 választókerületet jelöltek ki Szegeden, amely így néz ki pontosan:

1. VK.:

Szeged közigazgatási határ a Maty-Fehértói-főcsatornáig – Maty-Fehértói-főcsatorna a Szélmalom utca vonaláig – Szélmalom utca páros oldal a Bölcs utcáig – Bölcs utca páros oldal a Dorozsmai útig – Hajdú utca páratlan oldal a Tábornok utcáig Tábornok utca páros oldal az Erkel utcáig – Erkel utca páratlan oldal az 1926/2 hrsz-ú útig – 1926/2 hrszú út vonalán az 502. sz. közútig – 502. sz. közút nyugati oldalán a Szabadkai útig – Szabadkai út páros oldal a Terehalmi útig – Terehalmi út északi oldal a Kapisztrán út páratlan oldal Szeged közigazgatási határig.

2. VK.:

Szeged közigazgatási határ a Sándorfalvi útig – Sándorfalvi út a SzegedHódmezővásárhely vasúti töltésig – Szeged-Hódmezővásárhely vasúti töltés a Bakay Nándor utcáig – Bakay Nándor utca páros oldal a Londoni körútig – Londoni körút páratlan oldal a Gogol utcáig – Gogol utca páros oldal a Jósika utcáig – Jósika utca páratlan oldal a Gyertyámos utcáig – Gyertyámos utca páros oldal a Petőfi Sándor sugárútig – Petőfi Sándor sugárút páratlan oldal a Nemes takács utcáig – Nemes takács utca páratlan oldal a Moszkvai körútig – Moszkvai körút páros oldal a Kálvária sugárútig – Kálvária sugárút páratlan oldal a Budapest-Szeged vasútvonalig – Téglagyári tavak déli oldal a Szeged-Szabadka vasútvonalig – Szeged-Szabadka vasútvonal a Szabadkai útig – Szabadkai út páratlan oldal az 502. közútig – 502. sz. közút keleti oldal a 1926/2 hrsz-ú út vonaláig – 1926/2 hrsz-ú út északi oldal az Erkel utcáig Erkel utca páros oldal a Tábornok utcáig – Tábornok utca páratlan oldal a Hajdú utcáig – Hajdú utca páros oldal a Dorozsmai útig – Bölcs utca páratlan oldal a Szélmalom utcáig – Szélmalom utca páratlan oldal a Maty-Fehértói-főcsatornáig – Maty-Fehértói-főcsatorna a közigazgatási határig.

3. VK.:

Szeged-Budapest vasútvonal vasúti töltés a Ballagi-tó sorig – Ballagi-tó sor vonalában a Tisza középvonaláig – Tisza középvonal folyásiránnyal a Szeged közigazgatási határig – Közigazgatási határ a Kapisztrán út vonaláig – Kapisztrán út páros oldal, Terehalmi út déli oldal a Szabadkai útig – Szabadkai út páratlan oldal a Szeged-Szabadka vasútvonalig – Szeged-Szabadka vasútvonal – Téglagyári tavak déli oldal a Szeged-Budapest vasútvonalig.

4. VK.:

Körtöltés a Bakay Nándor utca vonalától a Vér-tói út vonaláig – Vér-tói út páratlan oldal az Ipoly sorig – Ipoly sor a Rókusi körút 11. számig – Rókusi körút páratlan oldal a Bálint Sándor utcáig – Bálint Sándor utca páratlan oldal a Körtöltés utcáig – Damjanich utca páratlan oldal a Zákány utcáig – Zákány utca páros oldal a Francia utcáig – Francia utca páratlan oldal a Kossuth Lajos sugárútig – Kossuth Lajos sugárút páros oldal a Párizsi körútig – Párizsi körút páratlan oldal a Londoni körútig – Londoni körút páratlan oldal a Bakay Nándor utcáig – Bakay Nándor utca páratlan oldal a Körtöltésig.

5. VK.:

Szeged-Budapest vasútvonal a Kálvária sugárútig – Kálvária sugárút páros oldal a Moszkvai körútig – Moszkvai körút páratlan oldal a Nemes takács utcáig – Nemes takács utca páros oldal a Petőfi Sándor sugárútig – Petőfi Sándor sugárút páratlan oldal a Bécsi körútig – Bécsi körút páros oldal az Alföldi utcáig – Alföldi utca páratlan oldal a Szent Antal utcáig – Szent Antal utca páratlan oldal a Tisza Lajos utcáig – Tisza Lajos utca páratlan oldal a Szécsi utcáig – Szécsi utca páros oldal a Kácsa utcáig – Kácsa utca páratlan oldal a Távol utcáig – Távol utca páros oldal a Röszkei utcáig – Röszkei utca páratlan oldal a Szentmihálytelki utcáig – Szentmihálytelki utca páratlan oldal a SzegedBudapest vasútvonalig.

6. VK.:

Szeged-Budapest vasútvonal vasúti töltés a Szentmihálytelki utca vonaláig – Szentmihálytelki utca páros oldal a Röszkei utcáig – Röszkei utca páros oldal a Távol utcáig – Távol utca páratlan oldal a Kácsa utcáig – Kácsa utca páros oldal a Szécsi utcáig – Szécsi utca páratlan oldal a Tisza Lajos utcáig – Tisza Lajos utca páros oldal a Szent Antal utcáig – Szent Antal utca páros oldal az Alföldi utcáig – Alföldi utca páros oldal a Bécsi körútig – Bécsi körút páratlan oldal a Petőfi Sándor sugárútig – Petőfi Sándor sugárút páros oldal a Földváry utcáig – Földváry utca páratlan oldal a Dáni utcáig – Dáni utca páros oldal a Kálvária sugárútig – Dugonics tér déli oldal – Somogyi utca páros oldal a Tisza folyóig – Tisza folyó folyásiránya a Ballagi-tó sor vonaláig – Ballagi-tó sor vonala a Szeged-Budapest vasúti töltésig.

7. VK.:

Közigazgatási határtól a Maros folyó középvonalán a torkolatig –Torkolattól a Tisza folyó középvonalán a Körtöltés vonaláig – Árvízi töltés Tápé irányába a Zágráb utca vonaláig – Zágráb utca páratlan oldal, Gerle utca páratlan oldal az Acél utcáig – Acél utca páratlan oldal a 14503 hrsz-ú útig – 14503 hrsz-ú út beépítetlen oldala a Fenyveslejtő sorig – Fenyveslejtő sor beépítetlen oldal a Bástya sor feletti szántóig – Bástya sor feletti szántó az Algyői útig – Algyői út páros oldal a 14629 hrsz-ú árok vonaláig – 14629 hrsz-ú árok a Kokárda utcáig – Kokárda utca páratlan oldal a Régi töltésig – Régi töltés a Pihenő park keleti oldaláig –Pihenő park keleti oldalán a Körtöltésig – Körtöltés a Sándorfalvi útig –
Sándorfalvi út a közigazgatási határig.

8. VK.:

Szeged-Hódmezővásárhely vasúti töltés a Sándorfalvi útig – Sándorfalvi út a Körtöltésig – Körtöltés déli oldal az Agyagos utca vonaláig – Agyagos utca páros oldal a Gáz utcáig – Gáz utca páros oldal a Csongrádi sugárútig – Csongrádi sugárút páratlan oldal a Rókusi körútig – Rókusi körút páratlan oldal a Vér-tói útig – Vér-tói út páros oldal a SzegedHódmezővásárhely vasúti töltésig.

9. VK.:

Rózsa utca északi oldal, Makkoserdő sor páratlan oldal a Jakab Lajos utcáig – Jakab Lajos utca páros oldal a Pacsirta utcáig – Pacsirta utca páratlan oldal az Árvíz utcáig – Árvíz utca páratlan oldal a Damjanich utcáig – Damjanich utca páros oldal, Bálint Sándor utca páros oldal a Rókusi körútig – Rókusi körút páros oldal a 9. szám vonaláig – Ipoly sor előtt a Vér-tói útig – Vér-tói út páratlan oldal a Rókusi körútig – Rókusi körút páros oldal a Csongrádi sugárútig – Csongrádi sugárút páros oldal a Rózsa utcáig.

10. VK.:

Kossuth Lajos sugárút páratlan oldal a Párizsi körúttól a Francia utcáig – Francia utca páros oldal a Zákány utcáig – Zákány utca páratlan oldal a Damjanich utcáig – Damjanich utca páros oldal az Árvíz utcáig – Árvíz utca páros oldal a Pacsirta utcáig – Pacsirta utca páros oldal a Jakab Lajos utcáig – Jakab Lajos utca páros oldal a Klapka térig – Klapka tér 8. számtól a Párizsi körútig – Párizsi körút páratlan oldal a Szappanos utcáig – Szappanos utca páros oldal, Lechner tér a Bercsényi utcáig – Lechner tér, Szilágyi utca páratlan oldal a Kossuth Lajos sugárútig – Kossuth Lajos sugárút páros oldal, Széchenyi tér északi oldal vonala, Vörösmarty utca páros oldal a Stefániáig – Stefánia a Belvárosi hídig – Belvárosi híd a Tisza folyó középvonaláig – Tisza folyó folyásirány a Somogyi utca vonaláig – Somogyi utca páratlan oldal – Dugonics tér északi oldal a Dáni utcáig – Dáni utca páratlan oldal a Földváry utcáig – Földváry utca páros oldal a Petőfi Sándor sugárútig – Petőfi Sándor sugárút páratlan oldal a Gyertyámos utcáig – Gyertyámos utca páratlan oldal a Jósika utcáig – Jósika utca páros oldal a Gogol utcáig – Gogol utca páratlan oldal a Londoni körútig – Londoni körút páros oldal – Mars tér 15-20. sz. – Párizsi körút páros oldal a Kossuth Lajos sugárútig.

11. VK.:

Körtöltés a József Attila sugárútig – József Attila sugárút a 150. házszámig – Murányi utca páros oldal a József Attila sugárút 132-134. számig – Tölgyes utca páratlan oldal Körtöltésig – Körtöltés a Pihenő park keleti oldalig – Pihenő park keleti oldalán a Régi töltés a Kokárda utca vonaláig – Kokárda utca páros oldal vonala a 14629 hrsz-ú árokig – 14629 hrsz-ú árok vonala az Algyői útig – Algyői út páratlan oldal a Bástya sor feletti szántóig – Bástya sor beépített oldala a Fenyveslejtő sor beépített oldalig – Fenyveslejtő sor beépített oldal a 14503 hrsz-ú útig – 14503 hrsz-ú út az Acél utca páros oldalig – Acél utca páros oldal a Gerle utcáig – Gerle utca páros oldal, Zágráb utca páros oldal a Zágráb utca folytatásában az árvízi töltésig – Árvízi töltés a Körtöltésig.

12. VK.:

Agyagos utca páratlan oldal a Körtöltés vonaláig – Körtöltés a Tölgyes utcáig – Tölgyes utca páros oldal a Szakolcai utcáig – Szakolcai utcától a Makkosházi körútig – Makkosházi körút déli oldal a József Attila sugárútig – József Attila 136. és 148. házszám közötti szakasza –József Attila sugárút 148. házszám vonalától a József Attila sugárút páratlan oldal Csorba utcáig – Csorba utca az Űrhajós utcáig – Űrhajós utca a Bölcsőde utcáig – Bölcsőde utca város felőli oldal a Sólyom utcáig – Sólyom utca páratlan oldal a Budapesti körútig – Budapesti körút páros oldal a Szamos utcáig – Szamos utca páros oldal a Retek utcáig – Retek utca páratlan oldal – Rózsa utca északi oldal a Temető utcáig – Temető utca lakott oldal – Temető északi oldal Gáspár Zoltán utca 2. számig – Gáspár Zoltán utca 2. számtól az Ág utca 5. számig – Gáz utca város felőli oldal az Agyagos utcáig.

13. VK.:

Tisza Lajos körút páratlan oldal a Kossuth Lajos sugárútig – Kossuth Lajos sugárút páratlan oldal a Szilágyi utcáig – Szilágyi utca páros oldal, Lechner tér az Imre utcáig – Lechner tér, Szappanos utca páratlan oldal a Párizsi körútig – Párizsi körút páros oldal a Klapka térig – Klapka tér a Jakab Lajos utcáig – Jakab Lajos utca páratlan oldal a Makkoserdő sorig – Makkoserdő sor páros oldal, Rózsa utca déli oldal a Csongrádi sugárútig – Csongrádi sugárút páratlan oldal a 77. számig – Ág utca 1-3. szám –Csongrádi sugárút 73. szám – Gáspár Zoltán utca 1. szám – Temető északi oldal a Temető utcáig – Temető utca temető felőli oldal a Rózsa utcáig – Rózsa utca északi oldal a Holló utcáig – Holló utca páros oldal a Kecskeméti utcáig – Kecskeméti utca páros oldal a József Attila sugárútig – József Attila sugárút páros oldal az Osztrovszky utcáig – Osztrovszky utca páratlan oldal a Dugonics utcáig – Dugonics utca páros oldal a Sóhordó utcáig – Sóhordó utca páros oldal a József Attila sugárútig – József Attila sugárút páros oldal a
Tisza Lajos körútig.

14. VK.:

Retek utca páratlan oldal a Szamos utcáig – Szamos utca páratlan oldal a Budapesti körútig – Budapesti körút páratlan oldal a Sólyom utcáig – Sólyom utca páros oldal a Bölcsőde utcáig – Bölcsőde utca töltés felőli oldal az Űrhajós utcáig – Űrhajós utca a Csorba utcáig – Csorba utca a József Attila sugárútig – József Attila sugárút páratlan oldal a körtöltésig – Körtöltés a Selyem utcáig – Selyem utca a Kereszttöltés utca 23/A. házszámig – Kereszttöltés utca 23/A. szám körtöltés felöli oldalon a Csaba utcáig – Csaba
utca északi oldal a Kereszttöltés utcáig – Kereszttöltés utca páratlan oldal a Retek utcáig.

15. VK.:

Retek utca páros oldal a Szilléri sugárútig – Szilléri sugárút páros oldal a Hajós utcáig – Hajós utca páros oldal a Tápai utcáig – Tápai utca páros oldal Római körútig – Római körút páros oldal a Tisza középvonaláig – Tisza folyásiránnyal megegyező irányban a Belvárosi hídig – Belvárosi híd a Stefániáig – Stefánia a Vörösmarty utcáig – Vörösmarty utca páratlan oldal a Széchenyi térig – Széchenyi tér északi oldal vonala a Tisza Lajos körútig – Tisza Lajos körút páros oldal a József Attila sugárútig – József Attila sugárút
páratlan oldal Sóhordó utcáig – Sóhordó utca páratlan oldal a Dugonics utcáig – Dugonics utca páratlan oldal az Osztrovszky utcáig – Osztrovszky utca páros oldal a József Attila sugárútig – József Attila sugárút páratlan oldal a Kecskeméti utcáig – Kecskeméti utca páratlan oldal a Holló utcáig – Holló utca páratlan oldal Rózsa utcáig – Rózsa utca déli oldal a Retek utcáig.

16. VK.:

Szilléri sugárút páratlan oldal a Hajós utcától a Kereszttöltés utcáig – Kereszttöltés utca páros oldal a Csaba utcáig – Csaba utcától a Kereszttöltés utca körtöltés felöli oldalon a Selyem utcáig – Selyem utca a Körtöltésig – Körtöltés az árvizi töltésig – Körtöltés vonalában a Tisza folyó középvonaláig – Tisza folyó középvonala folyásiránnyal a Római körút vonaláig – Római körút páratlan oldal a Tápai utcáig – Tápai utca páratlan oldal a Hajós utcáig – Hajós utca páratlan oldal a Szilléri sugárútig.

17. VK.:

Közép fasor páratlan oldal a Déryné utcáig – Déryné utca páratlan oldal a Marostői utcáig – Marostői utca páros oldal a Bal fasorig – Bal fasor páratlan oldal a Töltés utcáig – Töltés utca páratlan oldal a Derkovits fasorig – Derkovits fasor páros oldal a Közép fasorig – Közép fasor páratlan oldal a Szőregi útig – Szőregi út páratlan oldal a Kamaratöltésig – Kamaratöltésen a közigazgatási határig – Közigazgatási határ a Tisza középvonaláig – Tisza középvonala a folyásiránnyal ellentétesen a Közép fasor vonaláig.

18. VK.:

Szőregi út páros oldal a Közép fasorig – Közép fasor páros oldal a Derkovits fasorig – Derkovits fasor páratlan oldal a Töltés utcáig – Töltés utca páros oldal a Bal fasorig – Bal fasor páros oldal a Marostői utcáig – Marostői utca páratlan oldal a Déryné utcáig – Déryné utca páros oldal a Közép fasorig – Közép fasor páros oldal a Tisza folyó középvonaláig – Tisza folyó középvonala a Maros folyó torkolatig – Maros folyó a folyásiránnyal szemben a közigazgatási határig – Közigazgatási határ a Fő fasor vonaláig
– Fő fasor páros oldal a Fülemüle utcáig – Fülemüle utca páratlan oldal – Melinda utca, Sarolta utcáig – Sarolta utca északi oldal, Petri Gábor út északi oldal a Thököly utcáig – Thököly utca páratlan oldal a Szőregi útig.

19. VK.:

Közigazgatási határtól Kamaratöltés a Szőregi útig – Szőregi út a Thököly utcáig – Thököly utca páros oldal a Petri Gábor útig – Petri Gábor út déli oldal, Sarolta utca déli oldal a Melinda utcáig – Melinda utca déli oldal – Fülemüle utca páros oldal a Fő fasorig – Fő fasor páratlan oldal a közigazgatási határig – Közigazgatási határ a Kamaratöltésig.

Kapcsolódó cikkek

'Fel a tetejéhez' gomb