Közélet

Te tudod mit ünneplünk pünkösdkor? Kellene tudni, hiszen a harmadik legfontosabb ünnep a kereszténységben

A pünkösd jóval többet jelent annál, mint hogy zárva vannak az üzletek és hogy munkaszüneti napot kap egész Magyarország. A harmadik legfontosabb esemény a húsvét és a karácsony után a kereszténységben. Az ünneppel lezárják a húsvétot és a hívők a Szentlélek eljövetelét ünneplik.

A HARMADIK LEGNAGYOBB ÉS LEGFONTOSABB ÜNNEP A HÚSVÉT UTÁNI ÖTVENEDIK NAPON

Húsvét és karácsony után pünkösd a kereszténység harmadik legfontosabb ünnepe, egyben a húsvét lezárása, a hívők a Szentlélek eljövetelét ünneplik. Maga a kifejezés a görög pentekosztéból származik, ami ötvenediket jelent, nem véletlenül: pünkösd a húsvét utáni hetedik vasárnap, vagyis az ötvenedik nap- írja a 24.hu.

KIÁRADT A SZENTLÉLEK

Jézus Krisztus negyven nappal a feltámadása után tanítványai szeme láttára az Olajfák hegyéről a maga isteni erejével fölment a mennybe az Atyához, ez volt megdicsőülésének utolsó földi állomása. Előtte azonban megismételte ígéretét a Szentlélek eljöveteléről, az Apostolok cselekedeteiben ezt olvassuk: „megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, s egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig”. Követői számára a várakozás és készülődés napjai következtek, a 11 apostol és a tanítványok „egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt”. Amikor pedig elérkezett pünkösd napja, mind együtt voltak. Az égből zúgás támadt, egészen betöltötte a házat, ahol ültek, majd:

“Lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket.”

KÉT NAPOS ÜNNEP, AMI HAZÁNKBAN 1993-TÓL MUNKASZÜNETI NAP IS

Mivel a húsvét úgynevezett mozgó ünnep, a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni első vasárnap, ezért a pünkösd vasárnapnak és hétfőnek sincs bérelt helye a naptárban, május 10-11. és június 13-14. között érkezik, évről évre más dátummal. Idén május 19-ére esik pünkösd vasárnap, 20. pedig pünkösd hétfő. A 24.hu cikke szerint a hétfő karácsony és húsvét másnap mintájára megült, nem parancsolt ünnep volt. Volt, mert 1969-től, a II. Vatikáni Zsinat utáni egyházi naptárban már egyszerű hétköznap, az évközi időhöz tartozik. Több keresztény országban azonban pünkösdhétfő munkaszüneti nap – Magyarországon 1993-tól –, Ferenc pápa 2018-as döntése értelmében pedig a katolikus egyház a Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja ünnepét üli.

Kapcsolódó cikkek

'Fel a tetejéhez' gomb