Adatvédelem

A SZEGED365 ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

1. A jelen felhasználási feltételek (Szerződés, vagy Általános Szerződési Feltétel, vagy ÁSZF) az S-Light Event Kft. (6729 Szeged, Mozdony utca 40/A., kiadóvezető: Kisházi Sándor; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett SZEGED365.hu (www.szeged365.hu) információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételének feltételeit tartalmazza. A SZEGED365.HU szolgáltatás részei (mindenkori aktualitás szerint): SZEGED365.HU hírportál, podcast, blog, videoblog és egyes szolgáltatásrészek mobilapplikáció verziója (együttesen Szolgáltatás vagy Szolgáltatások). A Szolgáltatási részek egyoldalú és bármikori módosításának a jogát a Szolgáltató fenntartja.

2. Amennyiben a Szolgáltatás igénybe vevője (Felhasználó) a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, egyidejűleg elfogadja a jelen Szerződés feltételeit azzal, hogy amennyiben a Szolgáltatás, vagy szolgáltatási rész igénybevételéhez a jelen Felhasználási Feltételek elfogadása (a jelen felhasználási feltételek szerinti Szerződés létrejötte) mellett egyéb feltétel és/vagy megállapodás létrejötte is szükséges, úgy a Szolgáltatás adott részének, vagy egészének a használata, csak ezen további megállapodás létrejötte esetén lehetséges. A kiskorú Felhasználók tevékenységéért és cselekményeiért törvényes képviselőjük teljes felelősséggel tartozik.

3. Szolgáltató bármikor jogosult a jelen felhasználási feltételek (Szerződés) egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában a Szolgáltatás kezdőoldalán (SZEGED365.HU) tájékoztatja a Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a Szolgáltatás bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül. Abban az esetben, ha a Felhasználó és a Szolgáltató között a Weboldal részben, vagy egészben való használata a jelen Szerződés mellett külön előfizetési megállapodáshoz (pld.: mc.hu weboldal Általános Szerződési Feltételei) is kötött, úgy a jelen szabály az előfizetések vonatkozásában a felek között az előfizetésre érvényes megállapodás és az annak módosítására irányadó feltételek szerint alakul, és arra tekintettel irányadó. A Weboldal előfizetéssel érinett Szolgáltatására – ellentétes, vagy eltérő rendelkezés hiányában – a Weboldal mindenkori szolgáltatási spektruma irányadó, ide értve a Weboldal által nyújtott tartalmakat is.

4. Bármely, a SZEGED365.HU-tól különböző weboldal (Facebook.com, Google.com, stb.), a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

A SZOLGÁLTATÁSOK ELEMEI

1. A Szolgáltatások céljai
A felhasználók tájékoztatása a teljesség igénye nélkül és szükségszerűen esetenként szubjektíven, de a lehető legszélesebb körben KÖZÉLET, PROGRAM, SPORT, SZEGEDI ARCOK, MINDENMÁS, MAXIMALISTA RÉGIÓ témakörökben gyors és lényegi információközléssel, ugyanakkor segítséget nyújtva az adott hírhez kapcsolódó további adatok és információk megismeréséhez.

2. A Szolgáltatás lényege
A Szolgáltató vagy a Szolgáltató által megjelölt harmadik személyek szerzői jogi védelmét élvező tartalom hozzáférhetővé vagy elérhetővé tétele; szubjektíven kiválasztott más tartalomszolgáltatók által közzétett anyagok közvetlen linkek útján, vagy a Weboldalba ún. embed kódos beágyazással történő elérhetőségének a Szolgáltató általi biztosítása; stb.

3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatások bármely tartalmi elemét vagy egészét, elnevezését, elérhetőségét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Weboldalon (x) (hirdetés) vagy (szponzorált tartalom) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.

JOGRÉSTÉSEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEIK

1. A Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen, kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

2. Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalán az SZEGED365.HU weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg:„Forrás: SZEGED365.HU”, kiegészítve a forrásanyagot tartalmazó aloldal közvetlen (deep) linkjével. A Weboldal tartalmának ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és a Szolgáltató minden esetben jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetésére.

3. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szerződés betartása mellett használható. A Felhasználót terheli a felelősség a Szolgáltatással összefüggésben végzett valamennyi tevékenységéért. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szerződés rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, illetve egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult akár előzetes értesítés nélkül a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett információkat eltávolítani vagy módosítani. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak. Annak megítélése tekintetében, hogy valamely tartalom vagy magatartás a jelen Szerződésbe ütközik-e, a Szolgáltató álláspontja az irányadó.

FELELŐSSÉG

1. A Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja. A Szolgáltató a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is –hibamentes működése érdekében minden lehetséges erőfeszítést megtesz. A Szolgáltató ugyan akkor a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákát és ezek következményeit (ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek) nem, vagy nem minden esetben tudja kizárni, vagy elhárítani

2. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül a Szolgáltató az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

3. A Szolgáltatás használatáért – ideértve nem kizárólagosan a Felhasználó által okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt – kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jogsértő magatartása miatt, illetve valamely hatóság vagy bíróság döntése alapján eltávolította a felhasználói tartalmakat.

4. A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak, illetve minden érintett harmadik személynek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót vagy más harmadik személyt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles közvetlenül helytállni, valamint minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató – a jogszabályi keretek között – fenntartja az ÁSZF és az abban hivatkozott saját dokumentumainak az egyoldalú módosíthatóságának a jogát. A Kiadó megbízásából eljáró társaságok szabályzatainak módosíthatóságára az érintett társaságok szabályzatainak a vonatkozó rendelkezései irányadóak. A Felhasználó/Előfizető/Támogató mindezt kifejezetten elfogadja. Nem minősül a jelen ÁSZF módosításának az, ha a Szolgáltató az ÁSZF-ben esetlegesen előforduló elütéseket, helyesírási hibákat korrigál. Nem minősül a jelen ÁSZF módosításának az sem, ha a Szolgáltató az ÁSZF-ben nevesített körben adatokat korrigál. Az ÁSZF olyan kiegészítése, amely valamely, korábban még nem nyújtott szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódik, az ilyen szolgáltatás bevezetésével azonos időpontban is lehetséges, ilyen esetben a kiegészített ÁSZF a közzététellel hatályosul. A már megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályokat az itt hivatkozott szabály nem rontja le. A Felhasználó/Előfizető/Vásárló mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.Az ÁSZF-ben és/vagy az ÁSZF szerint a Weboldalon, továbbá a Szolgáltató által mindenkor igénybe vett közreműködő szolgáltatók szabályzataiban nem szabályozott kérdésekben, a vonatkozó jogszabályok irányadóak.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 2021. január 1. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban.

'Fel a tetejéhez' gomb