Mindenmás

Elkészült Magyarország Nemzeti Atlaszának új kötete: még a 16. századi Szeged városszerkezetét is megsasolhatjuk benne

Elkészült Magyarország Nemzeti Atlaszának „Társadalom” című új kötete, amelynek összeállításában az SZTE TTIK Földrajzi és a Földtudományi Intézet számos munkatársa vett részt. A kötethez kapcsolódó, nemzetközi szinten is innovációnak számító újdonság, hogy tartalma a www.emna.hu honlapon interaktív térképek formájában is elérhető (e-MNA) – adta hírül közleményében az egyetem.

A szerkesztők az atlaszsorozat előző, 2018-ban megjelent „Természeti környezet” című kötetéhez hasonlóan alapelvként – országunk jelenlegi területén túl, az adatforrások függvényében – továbbra is hazánkra, a Kárpát-medencére és annak szomszédságára vonatkozóan alakították az atlasz tartalmát. Az alkotók a társadalom szerkezetének, a társadalmi folyamatoknak a jelen állapotát és múltbeli gyökereit főként 13 országra, több mint 39 ezer településre vonatkozóan mutatják be, alapvetően térképek segítségével.

OKTATÓK ÉS KUTATÓK IS RÉSZT VETTEK A MUNKÁBAN

A Szegedi Tudományegyetemről a Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék több oktatója, kutatója vett részt a munkában, de a Geoinformatikai, Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék, illetve az Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék munkatársai is közreműködtek több térkép, ábra, illetve az azokhoz tartozó szöveges magyarázatok elkészítésében. A Magyarország Nemzeti Atlaszának – amelyet földrajzos körökben szokás Magyarország Személyi Igazolványának is nevezni – „Társadalom” című kötetének egyik kötetszerkesztője, Prof. dr. Kovács Zoltán, akadémikus, egyetemi tanár a Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék vezetője.

TÖBB SZEGEDI VONATKOZÁSÚ TÉRKÉP IS HELYET KAPOTT

Bár az Atlasz alapvetően a Kárpát-medence egészének társadalmi-térbeli folyamatait ábrázolja és mutatja be, néhány kisebb, földrajzi léptéken jellemző folyamatot is szemléltet egyes városok esetében. Így a kötetben több szegedi vonatkozású térkép, illetve ábra is helyet kapott, mint egyes, az ország más városaira is jellemző példák. Ilyen Szeged 16. század eleji városszerkezete, vagy az úgynevezett „trópusi éjszakák” várható térbeli kiterjedése, mérések és modellszámítások alapján, illetve egy szegedi köztéren, a tér egyes részeire jutó hőterhelést ábrázoló térkép. Az Atlasz bárki számára elérhető a www.nemzetiatlasz.hu oldalon, ahol egy interaktív felület is (eMNA) megtalálható. Ez lehetővé teszi a mélyebb összefüggések keresését az egyes térképi állományok, illetve adatbázisok között.

Kapcsolódó cikkek

'Fel a tetejéhez' gomb