Mindenmás

„Jó gyakorlatok, tapasztalatok Szerbiából a szekundáris hulladékkezelés területén” konferencia és műhelymunka a Sentrem projekt jóvoltából

A „Sentrem – Innovatív szociális vállalkozási modell kidolgozása hátrányos helyzetű csoportok számára” elnevezésű projekt keretein belül szervezték meg a „Jó gyakorlatok, tapasztalatok Szerbiából a szekundáris hulladékkezelés területén” elnevezésű konferenciát és műhelymunkát, amely helyszíne Szegeden az IH Rendezvényközpont volt 2021. november 19-én.

A rendezvény célja az volt többek között, hogy bemutassa a szerbiai gyakorlatban működő agglomerális hulladékkezelést. A több mint 60 fős eseményen:

  • dr. Gligor Gellért a szabadkai Regionális Hulladéktároló és Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője ismertette a hulladékgazdálkodást a Szabadka központú területi agglomerációban,
  • Sugár György a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV ügyvezetője pedig bemutatta a palicsi tó kezelési tervét környezetvédelmi szempontból,
  • majd Hulló Zsófia szemléltette a résztvevőkkel a fiatalok lehetőségeit a környezetvédelemben,
  • végezetül pedig dr. Kovács Vilmos minőségügyi szakértő mutatta be a környezettudatosság lehetőségeit az irányítási rendszerek támogatásával.

SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSRE TÖREKEDNEK EZEK UTÁN IS

A szakmai műhelymunka során a szekundáris hulladékkezelés tematikája mellett egy tudás felmérőre került sor Öko-kvíz formájában, amely nagymértékben nyerte el a résztvevők tetszését. A Konferencia teret biztosított mind a projekt, mind a résztvevő szakemberek számára, hogy megosszák egymással tapasztalataikat és jövőre mutató elképzeléseiket a további szakmai együttműködésekre vonatkozóan.

A KONFERENCIA ÉS A MŰHELYMUNKA JÓ GYAKORLATKÉNT SZOLGÁLHAT MINDEN HATÁRMENTI KISTELEPÜLÉS SZÁMÁRA

A rendezvény sikeres megvalósításához hozzájárult a már kedvezőbb egészségügyi helyzet és a Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesületének hatékony munkája. A sikeresen megszervezett „Jó gyakorlatok, tapasztalatok Szerbiából a szekundáris hulladékkezelés területén” elnevezésű Konferencia és műhelymunka jó gyakorlatként szolgálhat minden határmenti kistelepülés számára. A rendezvény az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program segítségével jött létre a HUSRB/1903/42/0036 Sentrem projekt jóvoltából.

Kapcsolódó cikkek

Egy hozzászólás

'Fel a tetejéhez' gomb