Közélet

Emlékművet adtak át Szeged Klebelsberg telepen

Felavatták ma gróf Klebelsberg Kuno domborművét Szeged Klebelsberg-telepen. A városrész polgárainak kezdeményezésére a telepet alapító vasutasok és gróf Klebelsberg Kuno tiszteletére, a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület ünnepélyes keretek között emlékművet avatott.

A Lantos Györgyi szobrászművész által készített kompozíciót dr. Botka László, Szeged Megyei Jogú Város polgármestere, Mondi Miklós, a MÁV Zrt. területi igazgatója és dr. Újvári Edit egyetemi docens adta át a telep képviseletében, az emlékművet dr. Kiss-Rigó László szegedcsanádi püspök áldotta meg. A telep napján megtartott ünnepségen beszédekkel, versek, valamint énekszámok előadásával a közel egy évszázados múltra visszatekintő városrészre, valamint a telep létrejöttét támogató egykori legendás kultuszminiszterre, gróf Klebelsberg Kunora emlékeztek.

A KLEBELSBERG EMLÉKMŰ

Trianon 100. évfordulójához közeledve az az igény fogalmazódott meg a városrész lakosságának körében, hogy a telepalapító vasutasoknak és Klebelsberg Kuno miniszternek, a telep fő pártfogójának méltó emléket állítsanak. A Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület az elképzelések élére állt és pályázati formába öntötte az ötletet, amelynek pozitív elbírálása után már következhetett a tervezés és a megvalósítás. Az egyesület a feladatra Lantos Györgyi szobrászművészt kérte fel. A szobor egy 1,8 m magas és 1,3 m széles gránittömb, amelynek mindkét oldalát bronz domborművek díszítik. A főoldalon Klebelsberg Kuno kezet fog egy vasutassal, a hátoldalon korabeli fényképek alapján készült plasztikák láthatók.

A szobor összköltsége: 11.500.000 Ft
A szobor megvalósulását támogatták
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 7.830.000.- Ft
Szeged Megyei Jogú Város 1.500.000.- Ft
Szeged-Csanádi Egyházmegye 1.000.000.- Ft
Lakossági támogatás 1.000.000.- Ft
ÖSSZESEN: 11.330.000.-Ft

TOVÁBBI TÁMOGATÓK

Dr. Simon-Fiala Donát önkormányzati képviselő támogatta az emlékmű avatásához kapcsolódó előzetes programokat, az emlékmű környezetének felújítását és az ünnepségünk megvalósítását. A Vasúttörténeti Alapítvány hajtányversennyel és vasúttörténeti kiállítással gazdagította programokat. Külön köszönet Nagy József titkár úrnak segítőkész munkájáért. A telepen élők az anyagi hozzájáruláson túl, önkéntes munkával: a faház és az iskolaépület festésével, az Összefogás Házában működő csoportok takarítással, kertrendezéssel, kiállításrendezéssel és sok-sok szervező munkával támogatták a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesületet.

SZEGED KLEBELSBERG-TELEP TÖRTÉNETE

Trianon után a Bánátból és Erdélyből érkező vasutas családok a hattyasi dűlőn Szeged várostól új életkezdési lehetőséget kaptak. Somogyi Károly főmozdonyvezető irányításával megalakították a Vasutas Házépítő Szövetkezetet. A várostól kapott 77 holdnyi területen 234 házhelyet osztottak ki. Megkezdődtek az építkezések, gróf Klebelsberg Kuno segítségével később sor került a telep és az iskola avatására, és az óvoda építésére is. Egy évvel később elkészült az óvoda is. A Szent Imre téren Haranglábat emeltek és Wéber József tanító vezetésével megalakították a Klebelsberg-telepi Polgári Kört. Ifjúsági egylet, színkör, dalárda
és focicsapat alakult, 1932-ben megépült a strand. Ártézi kút, posta, vegyesbolt és cipészműhely is volt már akkoriban a telepen. A háború után minden megváltozott, a Polgári Kört és a kultúrcsoportokat feloszlatták. Elkezdődött a Holt-Tisza szennyezése, ami később a strand megszűnéséhez vezetett. 1955-től a telep újból fejlődésnek indult, az utak burkolását követően autóbuszjáratot kapott, kiépült az ivóvízhálózat. Később az iskola udvarán felépült a faház, bővítették az óvodát, majd megtörtént a gáz bevezetése és a telep csatornázása.

SZEGED KLEBELSBERGTELEPI POLGÁRI KÖR EGYESÜLET

1999-től az újra alakuló Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület segíti a telep életét: a Harangláb felújításával, a Holt-Tisza rehabilitáció folyamatos követésével, kulturális programokkal és a sportélet szervezésével. 2014 óta az iskolaépületben Szeged Megyei Jogú Város támogatásával, a Polgári Kör vezetésével működik az Összefogás Háza, a telep kulturális centruma. A politikamentesen működő civil egyesület a Klebelsberg-telep fejlesztését tekinti legfőbb céljának.

Kapcsolódó cikkek

'Fel a tetejéhez' gomb