Közélet

A lakosság bevonásával készült klímavédelmi terv Sándorfalván

A projekt keretében Sándorfalva Város Önkormányzata felkérésére a CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület elkészítette három település, Sándorfalva, Szatymaz és Dóc közös klímavédelmi tervét, a KEHOP-1.2.1-18-2018-00030 kódszámú pályázat keretein belül.

Az elkészült terv két részre bontható. A klímaváltozás térségünkben tapasztalható jelenségeire és az azokat kiváltó folyamatokra reagálva összefoglalja a megelőzés lehetőségeit, valamint a már bekövetkezett és a várhatóan bekövetkező változásokhoz való alkalmazkodás módszereit. Megfogalmazza az előttünk álló feladatokat az önkormányzatok kompetenciájára vonatkozóan, továbbá a lakosság bevonásának szükségességét és lehetséges területeit.

A tervezet nyilvános felületen is elérhető, ahol a lakosságnak lehetősége volt megismerni és véleményt nyilvánítani vele kapcsolatban. A lakosság bevonását kérdőíves felméréssel is megerősítettük.

A projekt szemléletformáló tevékenysége klímavédelmi képzéssel és tanulmányúttal egészült ki az önkormányzati munkatársak és a helyileg érintett pedagógusok számára. A diákoknak ismeretterjesztő előadások és műhelyfoglalkozások során adtuk át az ismereteket. A megelőzés és az alkalmazkodás gyakorlati és megoldásalapú megközelítése érdekében versenyt írtunk ki a gyerekek számára, a nagyobbaknak szóló feladatokkal, valamint a fiatalabb korcsoportnak kreatív, munkáltató formában. Tematikus ismeretterjesztő anyagok sorozatát adtuk ki az érintett témákban, valamint vándorkiállítás formájában is bemutattuk a klímavédelem részleteit, különböző rendezvény helyszíneken megjelenítve a problémakört. Tanácsadó sátrat szereltünk fel a szükséges bemutató és kézműves eszközökkel, felkészítve ezzel a hosszabb távú munkára is, amelyet a klímavédelem megkövetel a közreműködőktől.

Kapcsolódó cikkek

'Fel a tetejéhez' gomb