Közélet

Hatalmasat lép előre az SZTE: fizikus-mérnöki alapszak indul az egyetemen, és engedélyezés előtt áll a fotonikai mérnöki mesterszak terve is

Idén már jelentkezni lehet a Szegedi Tudományegyetem Fizikai Intézetének újonnan induló fizikus-mérnöki alapszakjára. Az új alapszak a magyar felsőoktatási palettán úttörő módon mérnöki szemléletű fizikusokat képez majd, folytatásaként pedig már engedélyezés előtt áll az ELI ALPS igényeire épülő fotonikai mérnöki mesterszak terve is – tudtuk meg az egyetem szerkesztőségünknek küldött közleményéből.

“Azért mertünk fizikusként belevágni a fizikus-mérnöki alapszak elindításába, mert a munkánk során világéletünkben alkalmazott fizikát csináltunk, amihez jelentős mértékű mérnöki gondolkodás is kellett” – véli Dr. Bozóki Zoltán, az SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára.

KERESETT ÉS BIZTOS SZAKMA

“Nem éles tehát a váltás, hanem hosszú évek tapasztalataira épül. Az ELI ALPS-ban és a régió magas technológiát használó kutatóhelyein és vállalatainál egykori tanítványaink is dolgoznak, ismerjük az igényeket, tudjuk, hogy a fizikus-mérnöki képzés keresett és biztos szakmát ad majd. Egyszóval, stabil alapunk van, amire építeni tudunk” – tette hozzá.

A képzés újdonságnak számít, hiszen a Szegedi Tudományegyetem Magyarországon másodikként indít fizikus-mérnöki szakot. Különlegessége, hogy az itt végzettek fizikusként – vagyis a természeti jelenségek mély megértésének és modellezésének képessége mellett – a kutatási és ipari fejlesztésben műszaki feladatokat is meg tudnak majd oldani.

PROJEKTSZEMLÉLETŰ OKTATÁS

Dr. Bozóki Zoltán fontosnak tartja, hogy a fizikus-mérnöki képzésbe olyan konkrét témákat válogattak a fizika területéről, amelyeken keresztül a hallgatók egy mérnök feladatait is megértik. Ezzel a készséggel az itt diplomát szerzők össze tudják majd kötni a fejlesztési projektek fizikusi és mérnöki részét. Az oktatás maga is projektszemléletű lesz, azaz a hallgatók a képzés során összetettebb problémák részproblémáit projektfeladat keretében oldják meg, hol egyénileg, hol kisebb csoportokban, ezzel pedig komplex látásmódot szereznek, megismerik a fejlesztési munka minden oldalát, illetve tapasztalatot szereznek a csoportban végzett munkáról.

MINDEN NYELVET BESZÉLNI

Egy lézeres kísérletre például – emelte ki Dr. Bozóki Zoltán – nem egyszerűen úgy fognak tekinteni, mint egy kész elrendezésre a laborban, amely már össze van építve: “érteni fogják az előkészítés technológiáját, a berendezés gépészetét, elektronikáját, az ember-gép interfészeket, és ha valami elromlik, akkor ők nemcsak a szokásos szervízprogram lefuttatására lesznek képesek, hanem értik is majd azt, hogy mi mögötte a fizika. Ezzel a tudással a kísérletek mérnöki támogatását is képesek lesznek koordinálni, vagyis a fejlesztési projektben ők lesznek azok, akik meg tudják teremteni a kapcsolatot a fizikus, a villamosmérnök, a programozó és a gépészmérnök között, mivel mindegyikük nyelvét fogják majd beszélni.”

Dr. Bozóki Zoltán szerint a fizikusok által előkészített képzés tantervét Podolcsákné Dr. Ailer Piroska gépészmérnök, repülőmérnök, az SZTE IKIKK Fotonika, Lézerfizika és Feltörekvő Technológiák Kompetenciaközpont szakmai vezetője töltötte meg mérnöki tartalommal. A Szegedi Tudományegyetem IKIKK-hez 2023 őszén csatlakozó szakembernek korábbról vállalati, valamint felsőoktatási tapasztalata is van: többek között évekig dolgozott a Knorr-Bremse budapesti K+F központjában, majd a Neumann János Egyetem rektora is volt, valamint nagy szerepet játszott a kecskeméti Mercedes-Benz, majd a debreceni BMW autógyár és a befogadó városok felsőoktatási intézményei közötti kapcsolat kiépítésében.

PRAKTIKUS MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI ISMERETEK

Podolcsákné Dr. Ailer Piroska elmondta, először is a fizikus munkatársakkal közösen végig gondolták, kik is lesznek a fizikus-mérnökök, és a 2023 májusában benyújtott szakindítási kérelemben szereplő tantervet hogyan lehetne az ipari fejlesztések számára is „mérnökösíteni”. “Számos anyag átnézése és sok beszélgetés van mögöttünk. Célunk az volt, hogy praktikus mérnöki és informatikai ismeretekkel gazdagítsuk a tantervet, és a hallgató össze is tudja majd kapcsolni a fizikusi elméleti és a mérnöki gyakorlatias ismereteket. A hallgatók tanulnak majd alapvető gépezetekről, megtanulják a műszaki rajz olvasását és készítését, megismerik e gépek gyártástechnológiáját, villamosmérnöki vonatkozásait, és mindezt programozási ismeretekkel és természetesen a fizikával összekötve. Azt is elmondhatjuk, hogy egyensúly van az elméleti fizikai és a gyakorlati mérnöki ismeretek között.”

HÁROM SPECIALIZÁCIÓT INDÍTANAK

Dr. Bozóki Zoltán kiemelte, hogy a szakon három specializációt indítanak: az alkalmazott fotonika az ELI ALPS és a fotonikával foglalkozó vállalatok számára fog szakembereket felkészíteni, az anyagtudományi specializáció célja az anyagismereti gyakorlatokban való jártasság a lézeres anyagmegmunkálás, az additív gyártás (3D nyomtatás) és a nanotechnológia megismertetése, az orvosi technológia specializáció pedig az orvostudományban használt képalkotó módszerekre, az orvosbiológiai mérési eszközökre, diagnosztikai adathalmazok kiértékelésére tanítja meg a hallgatókat.

Dr. Kovács Attila adjunktus, az SZTE Fizikai Intézetének oktatásért felelős intézetvezető-helyettese a tantervbe szőtt informatikai ismeretekről elmondta: “a hallgatók az első két félévben a Python nyelv alapjait fogják tanulni az SZTE TTIK Informatikai Intézet oktatóitól. Különböző rangsorokban manapság sokszor szerepel első helyen a Python programnyelv; az SZTE TTIK Fizikai Intézete által gondozott fizika alapszakon, illetve fizikus mesterszakon is már oktatjuk a Python nyelv alkalmazását optikai, femtoszekundumos optikai jelenségek modellezésére, mérési eredmények kiértékelésére, és azt láttuk, hogy jó választás volt, ezért a fizikus-mérnöki szak tantervébe is a Python lett a tanítandó programnyelv.”

A fizikus-mérnöki alapszak folytatásaként az SZTE Fizikai Intézet rövidesen mesterszakot is hirdet fotonikai mérnök mesterszak névvel.

ILYEN MESTERSZAK MÉG NEM LÉTEZIK MAGYARORSZÁGON

“Ilyen mesterszak jelenleg még nem létezik Magyarországon, Európa más országaival ellentétben. Ebben az esetben így ez nemcsak egy szakindítás lesz, hanem szakalapítás is” – előlegezte meg Dr. Kovács Attila. “Míg korábban rendszerint új szakokat egyetemek egy csoportja közösen alapított meg, addig a fotonikai mérnök mesterszakot a Szegedi Tudományegyetem önállóan fogja Magyarországon megalapítani és elsőként indítani, természetesen a társegyetemekkel egyeztetve. A hálóterv kialakítása a végéhez közeledik, az engedélyezéshez szükséges dokumentumok gyakorlatilag készen vannak. Abban bízunk, hogy akár már a 2024 szeptemberi pótfelvételi tájékoztató kötetébe is bele tud majd kerülni, de reméljük, hogy 2025. februárban már biztosan elindul a fotonikai mérnök mesterszak” – tette hozzá.

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ELI-VEL

Dr. Kovács Attila kihangsúlyozta, hogy az SZTE Fizikai Intézetében figyelemmel kísérik a EUGLOH égisze alatt létrejött LASCALA nemzetközi fizikus mesterképzési program másik 3 egyetemén (Paris-Saclay, Lundi Egyetem, La Sapienza) a képzési tervek felépítését, fejlesztését is. A LASCALA képzési program lényege, hogy az egyetemek a nagy európai kutatási infrastruktúrákkal (részecskegyorsítókkal, kutatóhelyekkel) együttműködve folytassanak fizikus mesterképzést. Az SZTE Fizikai Intézete ezt az ELI ALPS kutatóintézettel együttműködve végzi. Az itt szerzett tapasztalatokat felhasználva jelenleg az ELI ALPS-ban folytatható szakmai gyakorlat lehetőségeit vizsgálják a fizikus-mérnöki alap- és a fotonikai mérnök mesterképzést illetően.

Kapcsolódó cikkek

'Fel a tetejéhez' gomb