Közélet

Szeged 17-szer többet kap a BYD gyár területén lévő földekért, mint amennyit a gazdáknak fizet – több tulajdonos is perre készül

Mint köztudott, a szegedi önkormányzat január végén szerződött a BYD-vel, mintegy 300 hektárra, hogy a város mellett épüljön meg a kínai autógyár. A gazdák kikérték a szerződést, amiből kiderül, hogy az önkormányzat 17-szer többet kap a földekért, mint amennyit a gazdáknak fizet, a Pick volt területeit viszont beszerzési ár alatt adhatja tovább a város a gyárnak.

SZEGED VÁROSA TISZTELJE MEG A GAZDÁKAT AZZAL, HOGY KORREKT ÁRON SAJÁTÍTJA KI A FÖLDEKET

„Úgy gondolom, hogy mi, gazdák a nemzet szempontjából kiemelkedő tevékenységet végzünk azzal, hogy alapvető élelmiszer alapanyagot állítunk elő igen nagy kockázattal. Amire példa az elmúlt évek történelmi aszálya és a termény piac helyzete. Tesszük mindezt úgy, hogy ezen talajokat kímélően műveljük, azok termőerejét nem kis erőfeszítés árán megőrizzük a jövő nemzedéke számára. Ahogyan azt az alkotmánybíróság is kimondta: »a föld különleges kockázatérzékenysége és alacsony nyereséghozama a földtulajdon különös szociális kötöttségét testesítik meg«. Ezért kérem Szeged városát, tisztelje meg a gazdálkodókat azzal, hogy korrekt áron sajátítja ki földjeiket” – ezt egy szegedi környéki gazdálkodó írta az Átlátszónak, miután szembesült a BYD kapcsán kapott kisajátítással. Arról, hogy a földjeit elveszik, a szegedi önkormányzat tavaly szeptemberben értesítette egy ügyvédi iroda útján.

NÉGYZETMÉTERENKÉNT NETTÓ 444 FORINTOT FIZETNEK

A lap szerint a megkapott szerződés aláírására 30 napot kapott a tulajdonos, a 98.558 m2 területű ingatlan vételára szakértői becslés alapján kimondottan alacsony: „a Kormányrendelettel kijelölt, kisajátítás alapját képező fejlesztési cél megvalósítása érdekében a Vevő az Ingatlan teljes területét meg kívánja vásárolni nettó 43 759 752 Ft” áron. Vagyis négyzetméterenként nettó 444, bruttó 563 forintot fizetnek a gazdának.

A FÖLD MÉG A TULAJDONOSÉ, DE MÁR HATÓSÁGI RENDELKEZÉST KÉRTEK FELETTE

Az olvasó szeptemberben kapta meg a kisajátításról szóló tervezetet, majd októberben jött a kormányhivatali levél, hogy indulhat a lőszermentesítés, a próbafeltárás és „a hatósági eljárás megindításának napja: 2023. 09. 15.”. A tulajdonosnak a kormányhivatali engedélykéréssel egyidőben adták postára a „kisajátítást pótló adásvétel” elnevezésű dokumentumot. Vagyis a föld még a tulajdonosé volt, de már hatósági rendelkezést kértek felette. 

A kormányhivatali határozat azt is rögzíti, hogy „a kisajátítás előtt az ingatlanon előmunkálatot csak különösen indokolt esetekben, az ingatlan rendeltetésszerű használatát a lehető legkevésbé korlátozva lehet végezni. Az előmunkálatok célja a kisajátítás előkészítése érdekében szükséges mérések, vizsgálatok elvégzése lehet. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások esetében előmunkálatnak minősül a lőszermentesítés és a próbafeltárás, valamint a megelőző régészeti feltárás is, amennyiben az nem eredményezi az ingatlan helyreállíthatatlan változását.”

Azt is írták, hogy „A kérelmező régészeti próbafeltárás előmunkálat engedélyezése esetén annak megkezdésének tervezett időpontját 2023. október-november időszakban jelölte meg”. Az előkészítő munkálatok pedig most, 2024 februárjában, már nagyban zajlanak: a BYD-gyár leendő területén jelenleg hosszú, keskeny árkokat látni mindenfelé.

HÁROM TERÜLET KERÜLT A BYD-HEZ

Az Átlátszó az egyik gazdától megkapta Szeged városa és a BYD között január 30-án kötött ingatlan adásvételi előszerződést. Sok részt kitakartak benne, azonban az kiderül belőle, hogy három terület kerül a BYD-hez:

  • az „Ipari Parkban található Eredeti Ingatlanokból telekalakítással létrehozott egy körülbelül 131,76 ha területű ingatlant („I Ingatlan”),
  • egy körülbelül 162,33 ha területű ingatlant („II Ingatlan”)
  • és egy másik körülbelül 14,12 ha területű ingatlant („III Ingatlan”)”, ami összesen 300 hektár.

A szerződés szerint készült egy független, a Felek által együttesen kijelölt nemzetközi értékbecslő cég által készített, a piaci szabványoknak megfelelő RICS Red Book szakértői vélemény, amely megerősíti, hogy a Vételár tisztességes piaci ár”. A 7-es pont szerint „Felek megállapodnak, hogy az I Ingatlan Vételár 19 EUR/m2 + ÁFA (azaz tizenkilenc EUR/m2 + ÁFA), ami az I Ingatlan várható teljes területe alapján számítva összesen 25.034.400,- EUR + ÁFA, azaz bruttó 31.793.688,- EUR”. Ez az ár, a 19 euró/m2+áfa (bruttó 24,13 euró) a másik két blokkra is vonatkozik.

CSÁNYI SÁNDOR TÖBBET KAPOTT

Szeged önkormányzata nettó 22,8 millió eurót, mintegy 8,6 milliárd forintot fizetett több olyan ingatlanért, ami a Csányi Sándorhoz tartozó Pick Szeged Szalámigyár Zrt.-é volt korábban. A közadatigénylésre válaszul helyrajzi számokat és egy összeget kaptak a lapnál, amit ezután feltöltöttek a városi honlapra. A tulajdoni lapok szerint Szeged városa idén ősszel összesen 97 hektár beruházási területet vásárolt saját használatú utakkal a Pick Szeged Zrt.-től.

A vételárként megadott nettó 22 830 352 euró mintegy 8,6 milliárd forintnak felel meg. Ez hektáronként nettó 88,7 millió forintot jelent. Mivel 1 hektár 10 ezer négyzetméter, így a Picknek fizetett négyzetméterár nettó 8870 forint – nettó 22,8 euró február közepi árfolyamon. Azaz bruttó 28,95 euró. A BYD-vel szerződött földár bruttó 24,13 euró, vagyis ennyit kap Szeged a földekért. Ez négyzetméterenként közel 5 euróval kevesebb, mint a Csányi-féle földekért adott összeg. Az önkormányzat korábban azt hangsúlyozta, hogy a Pick földjei nem szántók, hanem ipari, kivont terület, azt a Pick már így vette az államtól.

Ám itt jön a csavar: a gazdáknak 563 forintos, vagyis csak 1,4 euró/m2 árat fizetnek. Majd, átminősítés után a város ezeket a földeket 24,13 euróért adja tovább, vagyis 17-szer többért, mint ahogy vette. Nem kérdés, az átalakítás pénzbe kerül, de hogy nem ennyibe, abban bárki biztos lehet – emelte ki a lap. Az Átlátszó információi szerint éppen ezért több gazda is perre készül, mivel a területük elvesztése jelentős kárt okoz nekik.

Kapcsolódó cikkek

'Fel a tetejéhez' gomb