Közélet

“A szenvedők, az idős, a beteg, a magányos emberek mindig számíthatnak figyelmemre és támogatásomra”: Sulyok Tamás megtartotta első beszédét köztársasági elnökként

Hétfő délután megválasztotta Novák Katalin utódját az Országgyűlés: Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke lett az új köztársasági elnök. Még aznap este letette az esküt, majd megtartotta első beszédét köztársasági elnökként a parlamentben.

ELŐÍTÉLETEKTŐL MENTES KÖLCSÖNÖS BIZALOM A NEMZET EGYSÉGÉNEK ALAPJA

Megválasztása után elmondott beszédében az új államfő, aki az Alkotmánybíróság elnöke, azt ígérte, a köztársasági elnöki székből is az alkotmányos alapjogok és értékek méltányos kiegyenlítésén fog munkálkodni. Azt mondta, az állam, a nemzet létének alapfeltétele a kölcsönös bizalom az egyének és társadalmi csoportok között egyaránt. Az előítéletektől mentes kölcsönös bizalom a nemzet egységének alapja – tette hozzá.

“A SZENVEDŐK, MAGÁNYOSAK, BETEGEK MINDIG SZÁMÍTHATNAK A TÁMOGATÁSOMRA”

Sulyok Tamás közölte azt is, számára alapvető fontosságú alkotmányos alapértékek a nemzeti alkotmányos identitás és a népszuverenitáson alapuló államiság. A nehézségekkel küzdők, az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe kerültek vagy magukról gondoskodni nem képesek, a szenvedők, az idős, a beteg, a magányos emberek mindig számíthatnak figyelmemre és támogatásomra – hangsúlyozta. “Minden cselekedetemmel azt az egységet szeretném kifejezni, hogy mi, magyarok egy több mint ezeréves történelemmel bíró, büszke, európai és a jogot minden eszközzel érvényesíteni elszánt nép vagyunk, s mindezt meggyőződésből, érzelmektől vezérelve és humorral átszőve vagyunk képesek megtenni” – fogalmazott.

A HATALOM CSAK A JOG KERETEI KÖZÖTT ÉRTELMEZHETŐ

Elmondta, számára minden hatalom csak a jog keretei között értelmezhető. Meggyőződése szerint a jog értékeket hordoz, ezért központi funkciója az egymással versengő értékek méltányos kiegyenlítése. “Számomra a politikai megközelítések főleg akkor és annyiban váltak érzékelhetővé, ha azok a közjog által meghatározott jogi keretrendszerben értelmezhetők voltak” – mondta. Kifejtette, alapvetően és elsősorban közjogi, alkotmányjogi problémákat tudta és tudja ezután is érzékelni abból a nagy rendszerből, amelyet a politika szóval szoktak leírni.

AKI MAGYAR, EURÓPAI IS

Sulyok Tamás arról is beszélt, látható, hogy a jogállam jogilag korrekten definiált fogalma hogyan vész el, hogyan alakul át “eszményből bálvánnyá” a jelenlegi Európában a tisztán haszonelvű politikai megközelítés során. “Magyarságom, emberi létem alapvető mozgásformája. Anyanyelvem, kultúrám, családom, munkám, azaz mindenem ide kötődik” – fogalmazott, hangsúlyozva, “aki magyar, az európai is”. Elmondta, olyan Európát szeretne, ahol az értékek többet jelentenek az érdekeknél, ahol az uniós intézményekben elsősorban nem politikai, hanem jogi jellegű munka folyik.

A NEMZETI IDENTITÁS SZERVES RÉSZE A VELÜNK EGYÜTT ÉLŐ NEMZETISÉGEK IDENTITÁSA

Úgy folytatta, nem léteznek a tagállamoktól független európai értékek, hanem a tagállami alkotmányos értékrendekből tud kifejlődni egy olyan európai értékrend, amelyik a tagállamokban közös. Sulyok Tamás a nemzeti alkotmányos identitást alapvetően alkotmányjogi tartalmúként írta le, amelyhez jogi, kulturális, világnézeti aspektusok is kapcsolódnak. Elmondta, “elődeink abbéli félelmei, hogy Trianon után feloldódunk a többi nép olvasztótégelyében, talán soha nem volt reálisabb, mint napjainkban”.

Hozzátette: az identitás szorosan kötődik ahhoz a hagyományos társadalmi környezethez, amely a Kárpát-medencében az elmúlt évezredben kialakult, és amelynek megőrzése nemzeti lét egyik alapfeltétele. A nemzeti identitásnak szerves része a velünk együtt élő nemzetiségek identitása is – hangsúlyozta.

A SZUVERENITÁS FOGALMILAG OSZTHATATLAN

Az új köztársasági elnök álláspontja szerint a szuverenitás fogalmilag oszthatatlan, ezért az Európai Unió tagállamai, így Magyarország sem szuverenitást, hanem hatásköröket ruház át az unióra, s mindezt azért teszi, mert azok közös gyakorlása hatékonyabb, mintha azokat a tagállamok maguk gyakorolnák. “Ugyanígy szilárd meggyőződésem, hogy jelenleg nincs egységes európai politikai nemzet, hanem kizárólag a tagállamok politikai nemzetei értelmezhetők államalkotó tényezőkként” – közölte. Rámutatott arra, a többi között ez az oka annak, hogy az Európai Unió nem állam, amint ezt az Európai Bíróság már 2013-ban is megállapította.

AZ ALAPTÖRVÉNY ÉRTÉKRENDJE SZERINT ELVEIHEZ HŰEN, JOGÁSZKÉNT KÍVÁN ELJÁRNI

Sulyok Tamás azt mondta, az Alkotmánybíróság és a köztársasági elnöki intézmény is kívül esik az államhatalmi ágakon és ezt a kívülállást súlyponti kérdésnek tartja. Köztársasági elnökként is az alaptörvény által meghatározott keretek között, az ott definiált hatáskörökben, az alaptörvény értékrendje szerint elveimhez hűen, jogászként kívánok működni – jelentette ki. Jelezte, bizonyos hatáskörökben – például a kitüntetések, a kegyelmezés esetén – a lehető legszélesebb transzparencia híve.

JOGI PÁLYÁJÁRÓL IS SZÓLT, MAJD KÖSZÖNETET MONDOTT CSALÁDJA TÁMOGATÁSÁÉRT

Jogászi pályáját úgy foglalta össze, hogy az a legszabadabb ügyvédségtől a legnemesebb alkotmánybírói munkáig terjedt. “Megadatott, hogy dolgozhattam a végeken és váraknál egyaránt” – tette hozzá. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy a jog szeretetét és tiszteletét édesapjától és két bátyjától tanulta, és ezt továbbadta két gyermekének, akik szintén a jogászi pályát választották. Megköszönte feleségének, Zsuzsannának, hogy már ötven éve mellette áll, támogatja.

Forrás: MTI

Kapcsolódó cikkek

'Fel a tetejéhez' gomb