Közélet

Itt vannak: elárultak néhány részletet az új KRESZ-ből, lesz mihez hozzászokni

Mint ahogyan arról mi is beszámoltunk, zajlik a KRESZ szabályainak megváltoztatása. Most azonban újabb részleteket árultak el, az új és módosított KRESZ-ből. 2025. március 31-re ígéri az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM), hogy „a kormány által beterjeszthető” formába önti az új KRESZ-t.

Jelenleg öt munkacsoportban dolgoznak a minisztérium és a Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet (KTI) munkatársai más külső szakértőkkel együtt lépésről lépésre az új KRESZ-en. Az új KRESZ-t indító legelső alapelv a személy és vagyonbiztonság, ezek között a fontos szabályok, hogy aki a közúti közlekedésben részt vesz,

  • úgy kell közlekednie, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne sértse, és ne veszélyeztesse;
  • tilos szándékosan hátráltatnia más forgalmi műveletét, tilos a résztvevők közötti távolságot veszélyes mértékűre csökkentenie, és tilos a közlekedés rendeltetésével ellentétes magatartást tanúsítania;
  • haladéktalanul és hatékonyan cselekednie kell a közúti közlekedés körében kialakult veszély elhárítására, az elkerülhetetlen sérelem vagy kár mértékének a csökkentése érdekében.

A MÁSODIK ALAPELV A SZABÁLYKÖVETÉS, ATTÓL CSAK BIZONYOS ESETEKBEN LEHET ELTÉRNI

A második alapelv a szabálykövetés, ennek új részei közül ezek a legfontosabbak a tervezetben. Ennek egyik szabálya, hogy közúti jelzés utasítása és jogszabályi rendelkezés eltérő tartalma esetén az utasítás szerint kell eljárni. A rendelkezésektől abban az esetben lehet eltérni, ha

  • az adott jelzés vagy észlelt egyéb akadály minden kétséget kizáróan üzemzavarból fakad, vagy
  • a közúti közlekedésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések más általi megszegése miatt nem tarthatók be.

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS IS EGY FONTOS ALAPELV: AZAZ NINCS TÜRELMETLENKEDÉS MÁSOKKAL SZEMBEN

Az együttműködés a harmadik alapelv neve, és ez azt jelenti, hogy aki a közúti közlekedésben részt vesz,

  • a forgalom észszerű és biztonságos menetének biztosítása érdekében türelmes, előzékeny és együttműködő viselkedést kell tanúsítania a forgalom más résztvevőjével szemben, valamint
  • úgy kell eljárnia, hogy a forgalomban való jelenléte, mozgása, közlekedési szándéka a forgalom más résztvevője számára ne legyen megtévesztő, továbbá egyértelműen felismerhető és megfelelően észlelhető legyen.

ÓVATOSSÁG TANÚSÍTÁSA A LEGVÉDTELENEBB KÖZLEKEDÉSI RÉSZTVEVŐKKEL SZEMBEN

Az új KRESZ negyedik alapelve az esélyegyenlőség, ennek értelmében a közúti közlekedésben részt vevőnek figyelemmel kell lennie a nála védtelenebb biztonságának a megóvására, és minden helyzetben fokozott óvatosságot kell tanúsítania a legvédtelenebb közlekedési résztvevők biztonsága érdekében.

BIZALMI ELV, FENNTARTHATÓSÁG ÉS AZ ELVÁRHATÓ DÖNTÉS

Bizalmi elv az ötödik alapelv, eszerint aki a közúti közlekedésben részt vesz, számíthat arra, hogy a közúti közlekedésre vonatkozó szabályokat a közlekedés más résztvevője is megtartja. A fenntarthatóság a hatodik alapelv: aki a közúti közlekedésben részt vesz, minden helyzetben úgy kell eljárnia, hogy kerülje a szükséges mértéket meghaladó környezeti terhelést. Az utolsó, hetedik alapelv az új KRESZ-ben az elvárható döntés. Aki a közúti közlekedésben részt vesz, mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a tőle elvárható biztonságos vezetéshez szükséges tudással és képességekkel rendelkezzen- olvasható az Infostart oldalán.

Kapcsolódó cikkek

'Fel a tetejéhez' gomb