Közélet

Orbán Viktor enyhített a 18 Celsius-fokos rendeleten, néhány sportlétesítmény kapott kegyelmet

Megjelent a Magyar Közlönyben az új rendelet, amely módosítja az egyes intézmények veszélyhelyzeti működését. Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt új szabály szerint az eredeti csak annyiban változik, hogy a 18 Celsius-fokos szabály alól mentességet ad néhány intézménynek. Ugyanakkor egy stadiont bezárni is macerásabb lett.

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint ezentúl a hőmérséklet-korlátozás nem érvényes olyan sportlétesítményre:

  • amely esetében az adott sportágra vonatkozó, jelen rendelet hatálybalépését megelőzően hatályba lépett országos vagy nemzetközi szakszövetségi előírások alapján az edzés és verseny körülményeire való tekintettel 18 Celsius-foknál magasabb léghőmérséklet biztosítása szükséges,
  • vagy nem üzleti célú közösségi, szabadidős vagy kereskedelmi célú szálláshely-szolgáltatást is biztosít.

A rendelet pénteken már hatályba is lép.

STADIONT SE LEHET EZENTÚL CSAK ÚGY BEZÁRNI

Ugyanakkor a kormány külön rendeletet alkotott arról, miként lehet a sportlétesítmények működését felfüggeszteni. A szabály érvényes:

  • minden üzemeltető gazdasági társaságra, amely felett az állam vagy a helyi önkormányzat többségi vagy közvetett befolyással rendelkezik,
  • üzemeltetőre, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat tagsági jogviszonnyal rendelkezik,
  • a központi költségvetési forrásból megvalósított sportlétesítmény üzemeltetőjére,
  • a központi költségvetési forrásból üzemeltetett sportlétesítmény üzemeltetőjére,
  • az üzemeltetést mint közfeladatot ellátó közérdekű alapítványra,
  • a külön jogszabályban meghatározott sportakadémiára és kiemelt régiós alközpontra,
  • a sportról szóló törvény szerinti sporttevékenység végzésére alkalmas helyiséggel rendelkező köznevelési és felsőoktatási intézmény üzemeltetőjére,
  • valamint az egyéb állami és önkormányzati szervezetre, amely sportlétesítményt üzemeltet.

A sportlétesítmény üzemeltetésének tervezett felfüggesztése előtt tíz munkanappal – vagy ha az üzemeltetés felfüggesztéséről szóló döntés ennél később jutott az üzemeltető tudomására, legkésőbb a tudomásra jutást követő első munkanapon – be kell jelenteni a döntést a sportpolitikáért felelős miniszternek.

AZ OKOKAT IS BE KELL JELENTENI

A bejelentéssel egyidejűleg meg kell jelölni az üzemeltetés felfüggesztésének okát, tervezett kezdetét, időtartamát, a hátrányosan érintett sportszervezetek körét, a látogatók átlagos létszámát, az üzemeltetés költségét és azt is, mekkora az az összeg, amelyet nem képesek  biztosítani. Azt is, van-e harminc kilométeres körzetben, hasonló jellegű sportlétesítmény.

A tornatermek, tornacsarnokok (egyéb, sportrendezvény megtartására alkalmas ingatlanok) üzemeltetői erre akkor kötelesek, ha a 2021/2022-es tanév második félévében a köznevelési vagy felsőoktatási intézményen kívüli szervezet vagy személy sporttevékenység vagy sportrendezvény céljára igénybe vette a létesítményt, de a 2022/2023-as tanév bármely időszakában a használatba adás, a használatbavétel finanszírozási okokra hivatkozással nem biztosítható. A rendelet szintén pénteken lép hatályba.

Kapcsolódó cikkek

'Fel a tetejéhez' gomb