Közélet

Folytatódik az óvoda-gate: négy óvodát bezárnak, kettőt eladnának Szegeden

A képviselő-testület még februárban döntött arról hogy a szülők tiltakozása ellenére a gyermeklétszám csökkenése miatt a város 45 tagóvodája közül négyet bezárnak a következő tanévtől. Ezt a döntést 18 igennel és 9 nemmel szavazták meg a képviselők. Mint kiderült, ezzel nem lett vége az óvodák körüli mizériának Szegeden, most pályázatot írhatnak ki a Bem, és a Szél utcai intézmények eladására.

Kovács Tamás gazdasági alpolgármester a Rádió 88-nak nyilatkozva hétfőn elmondta, csökkent az intézmények kihasználtsága, ezért az önkormányzatnak optimalizálnia kell a rendszert a beiratkozó gyerekek létszámától függően. Hozzátette, ha a közgyűlés pénteken jóváhagyja az ehhez szükséges lépéseket, akkor az új tulajdonosnak is olyan intézményt kell majd létesítenie az épületekben, amelyek az oktatást szolgálják.

165 ÓVODAI CSOPORT FOG INDULNI SZEPTEMBERBEN

A Botka László által jegyzett egyik előterjesztésben azt írja, hogy 2023. április 20-21-én városunk óvodai rendszerébe megtörtént a beiratkozás. A beiratkozás adatainak ismeretében megállapítható, hogy a 2023/2024. nevelési év létszámadatai rendszerszinten nem térnek el jelentősen a 2022/2023. nevelési év adataitól, ugyanakkor – a város területein bekövetkező demográfiai változásokat és népességmozgást is tükrözve – egyes óvodákban létszámcsökkenést, más óvodákban magasabb létszámot eredményeznek.

Az óvodai felvételről szóló döntés meghozatala, valamint a szülők kiértesítése a jogszabályban előírt határidőre megtörtént, az ÓVI ez alapján elkészítette javaslatát a csoportbeosztásra. Csoportszám bővítése egy óvodában indokolt, a Gyertyámos Utcai Óvodában plusz egy csoporttal, azonban több óvodában szükséges a csoportok számának csökkentése: 1-1 csoporttal kevesebb indul a Katona József Utcai, a Mars Téri, a Tisza-parti, valamint a Tünde Téri Óvodákban. “Fenti adatok ismeretében javaslom, hogy az ÓVI a 2023/2024. óvodai nevelési évben 4.173 férőhellyel, 165 óvodai csoporttal működjön, az intézmény álláshelyeinek száma pedig 653 fő legyen (ebből szakmai álláshely 355, szakmai munkát közvetlenül segítő álláshely 259,25, nem szakmai, technikai álláshely 38,75).”

KÉSZÜL A TORNASZOBA

A Kormányhivatal a 2023. május 17-i keltezésű felhívásában megállapította, hogy az ÓVI Kölcsey Téri Óvodájában 4 csoport elhelyezése csak annak árán történhet meg, hogy a tornaszobát megszüntetik és csoportszobává alakítják át, valamint az ÓVI Katona József Utcai Óvodájában a felvehető maximális gyermeklétszámhoz viszonyítva a 3 csoportszoba mérete a jogszabály szerint nem elegendő, ezért szükséges az alapító okirat módosítása. A tájékoztatás szerint egyébként a Kölcsey Téri Óvodában a tornaszoba kialakítása folyamatban van. A Katona József Utcai Óvodában a felvehető maximális gyermeklétszám (90 fő) egy korábbi állapotot tükröz. Az idei nevelési évben 2 csoportba mindössze 46 gyermek jár, és a következő nevelési évben is csak 2 csoportot tudnak indítani. A férőhelyek számát jelen alapító okirat módosítással – a Felhívásban foglaltaknak megfelelően – 66 főre csökkentik.

ÉRTÉKESÍTIK A BEM UTCAI ÉS A SZÉL UTCAI INTÉZMÉNYEKET

Egy másik, Kovács Tamás, gazdasági alpolgármester által jegyzett előterjesztésből az is kiderült, hogy pályázatot írhatnak ki a Bem és a Szél utcai intézmények eladására. 2023. július 31. napjától elvonják az intézményeket az SZMJV Önkormányzata Óvodák Igazgatósága vagyonkezeléséből és 2023. augusztus 01. napjától az IKV Zrt.
hasznosításába adják. A Szél u. 3. sz. alatti ingatlan esetén zártkörű, a Bem u. 3. sz. alatti ingatlan vonatkozásában nyílt pályázati eljárás kerül majd lefolytatásra. Az egyiket 120, a másikat 145 millió forintért adnák tovább. Azt is kiemelték az előterjesztésben, hogy a zártkörű pályázat benyújtására olyan jogi személy lesz jogosult, aki köznevelési feladatot kíván az ingatlanban ellátni.

Az óvodák eladásáról pénteken döntenek majd a képviselők Szegeden.

Kapcsolódó cikkek

'Fel a tetejéhez' gomb